พนักงานขับรถ....
สุภาพเรียบร้อย มีอัธยาศัยดี ตรงต่อเวลา เป็นมิตรกับลูกค้า มีทักษะ ความชำนาญเส้นทาง และประสบการณ์ในการขับรถที่ดี พนักงานขับรถผ่านการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ก่อนให้บริการเพื่อเป็นการมุ่งเน้นสร้างความประทับใจและความปลอดภัยในการให้บริการ มีศักยภาพในการดำเนินงานธุรกิจขนส่งมานาน จึงเป็นเครื่องช่วยยืนยันคุณภาพและการให้บริการ 

*****************************************************
Drivers....
All drivers are well trained in proper manners, punctual and service-minded. They have skill driving experience. Every driver must take and pass alcohol test before starting their trips in order to make a good impression on our customers and make them feel safe on our service. 

  
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE