รถตู้พร้อมพนักงานขับรถนิสัยสุภาพ อัธยาศัยดี
ขับรถเน้นความปลอดภัย จำนวนที่นั่ง 9 ที่นั่ง
(ไม่รวมที่นั่งข้างคนขับ)
อัตราค่าบริการ:
- กรุงเทพฯ และปริมณฑล: 1,800 บาท/คัน/วัน
- ต่างจังหวัด:                   2,000 บาท/คัน/วัน 

เงื่อนไขการเช่ารถตู้:
ราคาค่าเช่ารถตู้เป็นราคาต่อวัน (12 ชั่วโมงทำงาน)
- นับจากเวลาทำงานตั้งแต่ 06.00 น. ถึง 18.00 น. หรือ 
- นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้บริการนัดหมายโดยถึงที่หมายไม่เกิน
  20:00 น.

ราคารถตู้เช่ารวม :
- ค่าพนักงานขับรถคอยบริการตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันภัยชั้นหนึ่ง

ราคารถตู้เช่าไม่รวม :
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
  (ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบตามจริง)
- ค่าทางด่วน ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าจอดรถ
  (ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบตามจริง)
- ค่าธรรมเนียมล่วงเวลา 150 บาท/ชั่วโมง
    --ก่อนเวลา 06.00 น. และหลังเวลา 18.00 น. (กรณีเกิน 12 ชั่วโมงทำงาน) หรือ 
    --ก่อนเวลาที่ผู้ใช้บริการนัดหมายเองและถึงที่หมายไม่เกิน 20:00 น. กรณีหลังเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
      จะต้องคิดค่าล่วงเวลา
    --ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษี(ขนส่ง)หัก ณ ที่จ่าย 1 %

***(บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคารถตู้เช่า และเงื่อนไขการเช่ารถตู้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)***

ลูกค้าที่มีความประสงค์จะสั่งจองรถ หลังจากที่ท่านแจ้งรายละเอียดการเดินทางให้เจ้าหน้าที่ทราบ เจ้าหน้าที่จะส่งใบเสนอราคาเพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบข้อมูล เพื่อยืนยันการจองและชำระค่ามัดจำ 50% พร้อมส่งหลักฐานมาที่
E-mail: membertour@hotmail.com หรือ fax: 02-509-1433 

"รายละเอียดบัญชีเพื่อการโอนเงิน"
บริษัทเมมเบอร์ทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
บัญชีธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
บัญชีเลขที่ 094-0-18235-1 
สาขาประชาอุทิศ ประเภทออมทรัพย์

หรือ

บริษัทเมมเบอร์ทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
บัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
บัญชีเลขที่ 078-302159-5 
สาขาเอกมัย ประเภทกระแสรายวัน


FEE (paid in Thai baht)
-- Bangkok Metropolitan Region : 1,800 bahts/van/day
-- Other destinations starting : 2,000 bahts/van/day

    <<<All drivers are well trained and have driving skill. There are 9/12 seats behind driver with safety belt of each seat.>>>

The fee is per day based on 12 working hours :
   --from 06.00 a.m. to 18.00 p.m.  or
   --from your pick-up time to 20.00 p.m. (time limit)

The fee Includes :
   --Driver through your trip
   --1st class insurance

The fee excludes :
   --Gasoline fuel (User is responsible for adding fuel fee)
   --Expressway, tollway and parking
  (User is responsible for paying expressway/tollway and parking fees)
   --Overtime charge at 150 bahts/hour :
        >before 06.00 a.m. and after 18.00 p.m. (12 working hour)   or
        >before your pick up time and after 20.00 p.m.
   --1% transportation tax

   <<<The company reserves the right to change the fees and conditions without prior notice>>>

    If you are interested in using our van rental service, please provide us the necessary information in order to offer you a quotation. After that, a 50% deposit payment of the full amount must be made to confirm your booking reservation. Please send us the copy of transfer to verify by e-mail: membertour@hotmail.com or fax: 02-509-1433

<<Our bank detail>>
MEMBER TOUR AND TRANSPORT CO., LTD.
KRUNGTHAI BANK
A/C 094-0-18235-1 
Pracha-Uthit Branch, Saving

Or

MEMBER TOUR AND TRANSPORT CO., LTD.
Siam Commercial Bank public company limited 
A/C 078-302159-5 
Ekkamai, Current
 

powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE